Nr. 10140/25.03.2016

 

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Ciobanu Timofti Nicolaie pentru construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/branșamente pe terenul identic cu nr. cadastral  43102, în suprafață de 450 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași.

            Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în perioada 30.03.2016-15.04.2016, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide