PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 6847 din 29.02.2016

 

ANUNŢĂ

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL pentru construirea unei hale de producție, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3874 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47315, situat în intravilanul municipiului Suceava, la o distanță de aproximativ 500 de metri față de strada Calea Unirii

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

-  Notă de fundamentare

   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

   -  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide