Licitaţii pentru închiriere tonete destinate comercializării de carte-presă şi flori naturale

 

Primăria municipiului Suceava  cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,

anunţă:

Miercuri 29 decembrie 2004 va avea loc şedinţa publică deschisă pentru desfăşurarea licitaţiilor cu strigare organizate în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an a: 4 tonete pentru comercializarea de presă şi carte şi 6 tonete pentru comercializarea florilor naturale, amplasate pe str. Ştefan cel Mare, în zona Magazinului Universal Bucovina. Licitaţiile pentru închirierea tonetelor destinate comercializării de presă şi carte se vor desfăşura începând cu ora 10.00, iar cele pentru închirierea tonetelor destinate comercializării florilor naturale, începând cu ora 12.00Caietele de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi pot fi consultate şi procurate contra sumei de 200.000 lei, la sediul Primăriei - camera 2 bis.Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi.Ofertele vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei până la data de 28 decembrie 2004, ora 14.00. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în fiecare zi de marţi, la aceleaşi ore, în aceleaşi condiţii.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pe o perioadă de 7 zile.

Inchide