Nr. 6683/26.02.2016

 

            Primăria municipiului Suceava anunță încheierea procesului de informare și consultare a publicului cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Suceava și Regulamentul de urbanism aferent și face public Raportul consultării și informării publicului nr. 5855/19.02.2016.

Supunem atenției cetățenilor interesați Planul Urbanistic General al municipiului Suceava și Regulamentul de Urbanism aferent ce este supus avizării și pe care îl prezentăm mai jos.

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea  teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, noul Plan Urbanistic General al municipiului Suceava și Regulamentul de urbanism aferent în forma finală se va supune aprobării.

Inchide