Nr. 14816/14.05.2015 

A N U N Ţ

 

Primăria municipiului Suceava  organizează  la  data  de  27 mai  2015  examenul de promovare în funcţia de bucatar, treapta IV pentru personalul Cantinei de ajutor social din cadrul Serviciului ajutoare sociale - Direcţiei de Asistenţă Socială.

               Examenul va consta în susţinerea unei probe practice de către candidaţi.

·       Dosarele de participare la examen se depun la sediul Primăriei municipiului

Suceava, până la data de 20 mai 2015;

·          Proba practică pentru examenul ce va fi susţinut de candidaţi se va desfăşura în data de 27 mai 2015 la sediul Cantinei de ajutor social, cu începere de la ora 1400

              Dosarul de participare la examen se constituie din:

-          cererea de înscriere la examen adresată primarului municipiului Suceava

-          copia legalizată a certificatului ce atestă calificarea în meserie, după caz, sau o

adeverinţă care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie sau de un formator autorizat.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide