Nr. 24565 /19.08.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava  organizează  la  data  de  2 septembrie  2015 examenul  de promovare, aferent trimestrului III 2015, pentru promovare în gradul profesional imediat superior / treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei de Ecologizare, Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei Generale a Domeniului Public, pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale  până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II 2015.

               Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe de către candidaţi, în data de 2 septembrie 2015, după cum urmează:

    proba scrisă  pentru candidaţii numiţi în funcţii de consilier gradul I şi inspector de specialitate, gradul II ce se va desfăşura cu începere de la ora 900  la sediul Primăriei municipiului Suceava;

    proba practică  pentru candidatul numit în funcţie de mecanic, treapta II ce se va desfăşura cu începere de la ora 1200  la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public.

            Bibliografiile sunt anexate prezentului anunţ.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

v. Bibliografii

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide