Nr. 3093/01.02.2016

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava  organizează  la  data  de  15 februarie  2016 pentru personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Biroul de medicină şcolară generală ( asistent medical, debutant) și Direcției de ecologizare - Serviciul ecologizare si gestionare câini fără stapân ( inspector de specialitate, debutant ), examenul  de promovare  a persoanelor încadrate în funcţii contractuale de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de debut.

          Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidaţi a unei probe scrise.

          Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:        

·          5 februarie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere;

·          15 februarie 2016, ora 1000 - proba scrisă.

Bibliografiile sunt anexate prezentului anunţ.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide