PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a “Elaborare Plan Urbanistic Zonal si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuinte colective cu regim mic de inaltime,  cu spatii comerciale si prestari servicii, sistematizare verticala, locuri de parcare, loc de joaca, imprejmuire si racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 1484 mp, C.F. 57920 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57920, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Cuza Voda, nr. 46, inițiator Hrusca Maricel.
     Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 29.05.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
     Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide