1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.06.2014, 26.06.2014 şi 15.07.2014;
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2014, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului Creditelor Interne al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Friedrich Schwartz” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” - Parohia ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului” Burdujeni - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Suceava la Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA (Union Internationale du Cinema) din Piešt'any, Slovacia 2014, în perioada 23 – 30.08.2014, precum şi a cheltuielilor legate de această deplasare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Solicitant: Călin Petre Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă de 463 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Mărăşeşti nr. 18 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
14.Proiect de hotărâre de abrogare a HCL nr. 24 din 27.02.2014 privind reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii „Petru Muşat” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui spaţiu medical proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Gheorghe Doja nr. 12 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două parcele de teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a suprafeţei de 5,3 mp. teren situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 3, în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Cuza Vodă fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Armenească fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. Prefect Gavril Tudoraş, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Avântului nr. 1, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon în proiecţia balcoanelor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui windfang în extinderea unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str. Staţiunii nr. 2 şi a scărilor de acces din exterior la acest spaţiu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spaţiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang şi amenajare alee de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spaţiului comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, post mortem, domnului Friedrich Schwartz - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
31.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32.Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 253090/21.07.2014 privind activitatea Serviciului de Protecţie Socială pe semestrul I 2014;
33.Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr. 161/22.07.2014;
34.Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 6887/15.07.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 19.625/15.07.2014;
35.Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 1938/17.07.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 159/17.07.2014;
36.Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 1953/18.07.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 160/18.07.2014;
37.Informarea Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 01.08.2014 – 27.08.2014;
38.Diverse.
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  1521 din 25.07.2014 

 
Inchide