1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.11.2014, 08.12.2014, 12.12.2014, 22.12.2014 și 16.01.2015 ;

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2015, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, în sumă de 755.634,98 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Nașterea Domnului” - Catedrala Ortodoxă Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 251.214/12.03.2014 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 52/27.02.2014  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spațiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang și amenajare alee de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon în proiecția balcoanelor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Lt. Mircea Damaschin nr. 12, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon simetric cu cele existente la parterul blocului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 17, în vederea amenajării unui acces la apartamentul 1 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2015 și crietriile specifice de evaluare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2014 înregistrată sub nr. 250.197/19.01.2015;

19.  Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 9/20.01.2015;

20.  Petiția formulată de : Ciobanu Nina, Daniliuc – Ciobanu Corneliu – Petru, Țiganaș Angela, Moțpan Rodica și Câmpan Tatiana înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 33.238/01.01.2015;

21.  Diverse.

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 133 din 23.01.2015

Inchide