Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 NOIEMBRIE 2017, ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 25.10.2017 și 08.11.2017;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Societatea pentru Egalitate de Gen” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Clubul Sportiv „Bucovina Dance Studio” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția de Buget, Contabilitate și Fiscalitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de înfrățire între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava, Aleea Dumbrăvii – ZONA 1 (str. Frasinului, str. Socului, str. Arțarului, str. Fagului, str. Plopului)” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava, Aleea Dumbrăvii – ZONA 2 (str. Anton Holban, str. Ion Dragoslav, str. Eugen Lovinescu, str. Nicolae Istrati, str. Romeo Calancea)” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public – Extindere instalație de iluminat public strada Narciselor” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public – Extindere iluminat public stradal, str. Mitropolit Dosoftei, Suceava” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public – Extindere iluminat public stradal, B-dul. George Enescu, Suceava” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Împrejmuire Cimitir Pacea” – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 
17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în parcela de teren în suprafață de 192 mp, situat în Suceava, strada Zamca nr.15 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile – clădiri care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de S.C. ACET S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărare privind modificarea Anexei nr. 1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare prin HCL nr. 379/2005, HCL nr. 329/2009 și HCL nr. 139/2013 – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
22. Proiect de hotărare privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Leizeriuc Dumitru – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
23. Proiect de hotărare privind transformarea unui post – funcție publică în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărare privind actualizarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală a Domeniului Public, precum și actualizarea organigramei și statului de funcții pentru Direcția Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie 2018 – inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Diverse.

 

 

 


PRIMAR
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  2941
Din 22.11.2017

Inchide