1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 29.08.2013 şi 30.08.2013

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2013- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 5. Proiect de hotărâre privind vanzarea beciului în suprafata totala de 19,60 mp , aflat la subsolul imobilului situat pe str. Cernauti nr. 80, pe cote parti catre proprietarii imobilului – initiator Primarul municipiului Suceava

 6. Proiect de hotărâre privind vanzarea imobilului -casa de locuit şi teren în suprafata de 119 mp situat în municipiul Suceava , str. Gherasim Buliga nr. 11 A , catre titularul contractului de inchiriere- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a apartamentului nr.6 din bl.21, b-dul 1 Decembrie 1918 Spitalului de Urgenta „ Sfantul Ioan cel Nou „ Suceava pentru linia de garda UPU SMURD Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita a spatiului proprietatea municipiului Suceava , situat în Suceava str. Stefan cel Mare nr.78-Policlinica Centrala Areni , în vederea depozitarii arhivei Serviciului Judetean de Medicina Legala- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre Parohia „ Sfantul Spiridon „ Suceava a suprafetei de 355 mp teren proprietate a municipiului Suceava -domeniul privat, situat în Suceava , str. Zorilor f.n. , în vederea amplasarii unor anexe gospodaresti ( casa mortuara, praznicar, troita şi grup sanitar ) şi amenajarii incintei ( imprejmuire , alei pietonale, platforme dalate, locuri de parcare ) - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în str. Marasesti nr.34, în vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spatiu de locuit situat în Suceava , B-dul George Enescu nr. 17, bl. G34- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spatiu de locuit situat în Suceava , str, Celulozei nr. 4- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava -str. Universitatii f.n.- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin negociere directa , a terenului proprietate publica a municipiului Suceava , situat în Suceava , strada Petru Rares f.n., aferent spatiului comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în str. Grigore Antipa nr.7, în vederea extinderii sediului de firma şi spatiului comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în municipiul Suceava , str. Nicole Iorga nr. 13B, bl.13B, în vederea extinderii unui spatiu de locuit- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 18. Proiect de hotărâre privind vanzarea cotei de ½ din parcela în suprafata de 200 mp situata în Suceava , str. Sipotului nr.1, avand destinatia de curti constructii catre proprietarul constructiei -casa de locuit dl. Havristiuc Liviu- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile şi completarile ulterioare- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în Suceava , str. Aleea Lalelelor f.n. proprietarului constructiei amplasata pe aceasta parcela de teren, respectiv SC Laleaua SRL- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 21. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata în Suceava , str. Petru Rares nr.52A proprietarului constructiei amplasata pe aceasta parcela de teren , respectiv, SC Moda Miss SRL- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 22. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în Suceava , str. Calea Unirii bl.92, proprietarului constructiei amplasata pe aceasta parcela de teren, respectiv SC Mirfi Trans SRL- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 23. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în Suceava , str. Constantin Moraru nr. 21 proprietarului constructiilor amplasate pe acesta parcela de teren, respectiv SC Metalicplast Impex SRL- iniţiator Primarul municipiului Suceava

 24. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 301/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local-initiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi Functionare a Pietelor şi Bazarului situate în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Directiei de Asistenta Sociala - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 27. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statului de functii şi aprobarea Regulametului de Organizare şi Functionare pentru Directia Generala a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava

 28. Adresele S.C. Termica S.A. inregistrate la nr. 193/06.09.2013 şi 195/10.09.2013 la Consiliul Local al municipiului Suceava şi adresa nr. 24300/06.09.2013 inregistrata la Primaria municipiului Suceava

 29. Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2675 din 20.09.2013

Inchide