Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local in data de 19 sept 2007 Imprimare E-mail

DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 19 septembrie 2007, ora 15.00  

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava În baza prevederilor art.39 alin.2 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; DISPUN:


                    Articol unic: Este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 19 septembrie 2007, ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Constructie centru de documentare-informare si laboratoare str. Mihai Viteazu nr.24, municipiul Suceava „

2. Raport privind activitatea S.C. Termica S.A. Suceava inregistrata la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 272/2007.  

 

PRIMAR,

ION LUNGU 

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 3073 din 17 sept. 2007

Inchide