Vă facem cunoscut că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Suceava, ce va avea loc pe data de 27 martie 2008, va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

Miercuri, 12 martie 2008, ora 12.00, la Primăria Municipiului Suceava în sala consilierilor de la etajul 5, va avea loc şedinţa privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre menţionat mai sus.

Eventualele propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, pot fi depuse până pe data de 24 martie 2008, la Primăria Municipiului Suceava, Serviciul autorizare, corp control comercial (camera 42).

 

Nr. 8448/27.02.2008

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide