PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 18759 / 18.05.2007

ANUNT

        Primaria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizeaza concurs de recrutare în intervalul 18 - 19 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, dupa cum urmeaza :

 

·         Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Biroului buget                                                           1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Serviciului financiar - contabilitate 2 posturi Bibliografie
·         Consilier, clasa I, debutant  in cadrul Serviciului financiar - contabilitate                            1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, principal in cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice                       1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice                       1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice                     1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, superior  in cadrul Serviciului prelucarea automata a datelor               1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, principal  in cadrul Serviciului prelucarea automata a datelor              1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, debutant  in cadrul Serviciului prelucarea automata a datelor              2 posturi Bibliografie
·         Consilier, clasa I, principal  in cadrul Serviciului urmarire si executare silita                    1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, debutant  in cadrul Serviciului urmarire si executare silita                    2 posturi Bibliografie
·         Referent, clasa III, superior in cadrul Serviciului urmarire si executare silita                    2 posturi Bibliografie
·         Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Serviciului patrimoniu - Comp. achizitii publice       1 post Bibliografie
·         Consilier, clasa I, debutant  in cadrul Serviciului patrimoniu - Comp. achizitii publice     1 post Bibliografie

 

Conditiile de desfasurare sunt urmatoarele:

- Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 8 iunie 2007, ora 1400;

- Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Suceava, camera 50, dupa urmatorul program: 

          proba scrisa:         in data de 18 iunie 2007 cu incepere de la ora 1000;

          interviul:                in data de 19 iunie 2007, cu incepere de la ora 1400.

 

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice sunt urmatoarele:

                pentru consilier, clasa I, asistent - Biroul buget, Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul fiscalitate persoane fizice si Serviciul fiscalitate persoane juridice

o                 cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o                 studii superioare de lunga durata economice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o                 vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an

o                 cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

 

                pentru consilier, clasa I, debutant - Serviciul financiar-contabilitate        

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

                pentru consilier, clasa I, principal - Serviciul fiscalitate persoane fizice

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata economice sau tehnice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

                pentru consilier, clasa I, superior - Serviciul prelucrarea automata a datelor

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              perfectionare/specializare ca analist programator

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

o              cunostinte de operare pe calculator in Windows XP, MS Office, de lucru cu baze de date si in domeniul retelelor de calculatoare – nivel mediu;

o              bune cunostinte de limba engleza sau franceza  

 

                pentru consilier, clasa I, principal - Serviciul prelucrarea automata a datelor

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani

o              cunostinte de operare pe calculator in Windows XP, MS Office, de lucru cu baze de date si in domeniul retelelor de calculatoare – nivel mediu;

o              bune cunostinte de limba engleza sau franceza  

 

                pentru consilier, clasa I, debutant - Serviciul prelucrarea automata a datelor

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice in specializarea automatizari si calculatoare – absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              cunostinte de operare pe calculator in Windows XP, MS Office, de lucru cu baze de date, in domeniul retelelor de calculatoare si in  webdesign - nivel mediu;

o              bune cunostinte de limba engleza sau franceza  

 

                pentru consilier, clasa I, principal - Serviciul urmarire si executare silita

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata economice, juridice sau de administratie publica – absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

                pentru consilier, clasa I, debutant - Serviciul urmarire si executare silita

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata economice, juridice sau de administratie publica - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

                pentru referent, clasa III, superior - Serviciul urmarire si executare silita

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii medii liceale absolvite cu dipoloma de bacalaureat

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

             pentru consilier, clasa I, asistent - Serviciul  patrimoniu

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice, economice sau juridice- absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

 

                pentru consilier, clasa I, debutant - Serviciul  patrimoniu

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice, economice sau de administratie publica - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispozitie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor perfectionari, specializari însotite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie

-          copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca sau unitatea de invatamânt

-          declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitate de politie politica.

 

Relatii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide