PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 6096 / 07.02.2007

ANUNŢ

                        Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 15 - 16 martie 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice de executie, dupa cum urmează :

consilier juridic, clasa I, asistent, - Serviciul contencios administrativ, juridic        - 1 post       Bibliografie 

agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, principal - Politia Comunitara - 9 posturi   Bibliografie

agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, asistent  - Politia Comunitara  - 2 posturi   Bibliografie

 

Conditiile de desfasurare sunt urmatoarele:

- Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 05.03.2007, ora 1400;

- Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Suceava, camera 50, dupa urmatorul program:

       -  proba scrisa:        in data de 15.03.2007, cu incepere de la ora 10.00;

       -   interviul:              in data de 16.03.2007, cu incepere de la ora 14.00.

Conditiile de participare la concursul de recrutare sunt urmatoarele:

              pentru consilier juridic, clasa III, asistent – Serviciul contencios administrativ, juridic

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata juridice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an, cf. art. 12 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier

            juridic

o              cunostinte de operare pe calculator- nivel mediu

o              cunostinte de nivel mediu pentru o limba de circulatie internationala

 

                pentru agent comunitar (echivalent referent), clasa III - Politia Comunitara

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul

            functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii medii liceale, absolvite cu diploma

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de:

        - mimim 5 ani pentru agent comunitar, clasa III, principal

        - minim 6 luni pentru agent comunitar, clasa III, asistent

o              adaptabilitate la regimul muncii politienesti.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          aviz psihologic pentru port-armă – numai pentru candidatii la functiile de agent comunitar

-          copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică. 

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide