Nr. 10446/9.04.2014
 
 
            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL în vederea construirii unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/ branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe terenul în supafaţă totală de 47438 mp identic cu nr. cadastrale 33322, 33753, 33754, 33755, 33756, 33757, 33758, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii.
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
Inchide