Nr. 22037/11.08.2014

A N U N Ţ

Concursul organizat la data de 21 august 2014 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, superior din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, se suspendă potrivit adresei nr. 29095 / 2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând ca procedura de concurs să fie reluată în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (2) şi alin (6) din H.G.R. nr. 611/ 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.

 


PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide