Vă facem cunoscut că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Suceava, ce va avea loc pe data de 12 noiembrie 2009, va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local.
Eventualele propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, pot fi depuse până la data de 11 noiembrie 2009, la Primăria Municipiului Suceava, Biroul autoritatea locală de transport (camera 35).
 
 
 
 
PRIMAR, 

ION LUNGU

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local

Inchide