PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
 
titular al planului: “Plan Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Suceava”, care se constituie intr-un cadru conceptual şi funcţional pentru pregătirea şi susţinerea de proiecte individuale în vederea realizării integrării central – periferice şi cea a categoriilor mai slabe de populaţie în viaţa economico-socială urbană, prin promovarea de proiecte individuale de tipul Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, cuprinzând infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei şi patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local din mediul urban, Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri şi Reabilitarea infrastructurii sociale.
 
anunţă publicul interesat asupra depunerii primei sesiuni a planului la ARPM Bacău în vederea obţinerii avizului de mediu.
 

              Informaţiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul ARPM Bacău, Bulevardul Ioniţă Sandu Sturdza nr.78, judeţul Bacău şi la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, în zilele de luni-vineri, între orele 08 – 16, precum şi pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava: www.primariasv.ro

Inchide