În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, este supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, începând cu 1 noiembrie 2019.
  Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de act normativ, la Primăria municipiului Suceava - Registratură, în intervalul 20.09.2019 - 22.10.2019.

Inchide