Nr. 22898  din  30.07.2015

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de a propune în Consiliul Local al Municipiului Suceava amenajarea în regim de autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina şi Piaţa Centrală, aflate pe domeniul public al Municipiului Suceava.

Proiectul de hotărâre privind amenajarea parcărilor sus-menţionate, expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava şi raportul serviciului de specialitate, fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 27.08.2015.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre privind amenajarea în regim de autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina şi Piaţa Centrală, se vor depune până la data de 18.08.2015, ora 14:00, la Direcţia Administraţia Pieţelor, persoana de contact Simionescu Maria (telefon 0745250220).

 

D I R E C T O R,

Gelu Greceanu

Inchide