impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice

S-au emis următoarele DECIZII DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice:

- nr.  112384/31.10.2019 - pentru dna. BOGHEAN SILVIA , cu domiciliul în str. Grigore Alexandru Ghica nr.79, mun. Suceava;
- nr.  284879/22.11.2019 - pentru dl. LEUŞTEAN GHEORGHE, cu domiciliul în B-dul 1 Mai nr. 16, mun. Suceava;

Inchide