Nr. 10562 / 2.04.2015

           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC AMBRO SA pentru construirea unui centru comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe terenul în suprafață totală de 7227 mp, identic cu nr. cadastrale  46512 (6936 mp) și 46510 (291 mp), situat în municipiul Suceava pe strada Calea Unirii nr. 24.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide