NR. 17689/10.06.2015

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe terenul situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Eroilor fn., identic cu nr. cadastral 39824 în suprafață de 1231 mp, ce va fi studiat împreună cu suprafața de 1232 mp teren identic cu nr. cadastral 39825 pe care există o clădire autorizată cu AC 359/2013 și reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr. 181/29.07.2013.                                                             

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide