DIRECŢIA BUGET, CONTABILITATE ŞI FISCALITATE

Compartimentul Buget

 

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,am procedat la afişarea Proiectului Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2011 în data de 10 ianuarie 2011, la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

            Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare referitoare la acesta până la data de 25.01.2011, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Compartimentul Buget- etajul I, camera 14.

 

Nr. 579 din 10.01.2011

Inchide