În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, se aduce la cunoștință publică inițiativa Primarului municipiului Suceava,  domnul Ion Lungu, referitoare la proiectul de act normativ privind aprobarea “Registrului local al Spațiilor verzi din municipiul Suceava” care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.
  Registrul spațiilor verzi este accesibil publicului în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Suceava la adresa: suceava.gisapp.ro și la Biroul Protecția mediului din cadrul Poliției locale Suceava, str. Petru Rareș nr.9, camera 16.
  În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 20.03.2018 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la sediul Poliției locale Suceava din str. Petru Rareș nr.9 și prin email la adresa
birou_mediu@primariasv.ro.
  Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0230/212192, interior 190.

Anunț nr. 7458 / 28.02.2018

Inchide