PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul in B-dul 1Mai nr.5A       
 
A P R O B,
PRIMAR
ION LUNGU
 
ANUNŢĂ
 
 
      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui mic ansamblu de locuinţe pe o suprafata de 7185 mp teren proprietate privată, situat pe strada Petru Muşat, identic cu parcela cu nr. cadastral 32691.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
- Textul complet al proiectului de hotărâre
 care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

   Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide