Primăria municipiului Suceava, cu sediul în Bd. 1 Mai nr. 5,

ANUNŢĂ

intenţia de adoptare a proiectului de act normativ privind PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, Municipiul Suceava fiind desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 998/ 2008 privind desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Pol de dezvoltare urbană.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană este documentul de programare la nivelul întregului municipiu şi se implementează prin proiecte individuale identificate în procesul de elaborare a acestuia. 
Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava presupune parcurgerea următoarelor demersuri şi proceduri:
- Realizarea auditul situaţiei existente în municipiu, respectiv examinarea potenţialului de dezvoltare al arealului acestuia, identificarea atuurilor, a problemelor şi disfuncţionalităţilor;
- Construirea Strategiei de dezvoltare a municipiului, în contextul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, respectiv stabilirea obiectivelor strategice, politicilor, programelor şi priorităţilor. În acest mod, pe baza auditului din etapa anterioară a Planului, este definit procesul de soluţionare a problemelor identificate şi/sau de valorificare a oportunităţilor identificate la nivelul municipiului, prin acţiuni/proiecte care au ca scop rezolvarea,  reducerea, ameliorarea acestor probleme, şi/ sau obţinerea de avantaje competitive;
- Stabilirea proiectele individuale prin care se implementează Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava. Portofoliul de proiecte individuale, finanţabile prin Axa prioritară 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, prin care va fi implementat Planul Integrat conţine următoarele proiecte:
 
1. Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public În comun în municipiul Suceava
2. Modernizarea iluminatului public pe Artera principală în Municipiul Suceava
3. Modernizarea zonei centrale a Municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi
4. Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene
5. Cresterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere
 
          Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
Care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro şi la Serviciul Integrare europeană şi strategii de dezvoltare, cam.32, et. III.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, până la data de 17/07/2009 , orele 14, la registratura generală a municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

 

Nr. 22000 / 08.07.2009
Inchide