Primăria municipiului Suceava, cu sediul în Bd. 1 Mai nr. 5A,

ANUNŢĂ

intenţia de adoptare a proiectului de act normativ privind Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Suceava 2009 – 2015, ce se constituie într-un cadru de construire şi afirmare a identităţii europene a Municipiului Suceava prin dezvoltarea şi consolidarea acestuia drept centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii, precum şi prin valorificarea potenţialului turistic – motor al dezvoltării locale şi pol al integrării europene.
          Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
-         Nota de fundamentare
-         Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava
-         Textul complet al proiectului de hotărâre,
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro  şi la Serviciul Integrare europeană şi strategii de dezvoltare, cam.32, et.III.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, până la data de 28/05/2009 , orele 14, la registratura generală a municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Inchide