PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr.5A       
Nr. 21583 din 30.06.2011
 
ANUNŢĂ
 
 
         Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe cu regim mic de înălţime şi anexe pe o suprafata de 3.600 mp terenuri proprietăţi private, situate în extravilan, zona Dealul Mănăstirii, identic cu nr. cadastrale 8760, 8761, 8763, 8764, 8765 şi 8766 (3100 mp – proprietatea d-nului Marceanu Sorin) şi nr. cadastral 8762 (500 mp – proprietatea d-nului Ciubotaru Mihai).
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
- Textul complet al proiectului de hotărâre
   care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

            Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, orele 14, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide