Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei locuinte cu regim mic de inaltime. Suprafata de teren proprietate privata reglementata urbanistic in PUZ este de 5400 mp, identic cu pc 2111, situat in extravilanul municipiului Suceava, cartier Burdujeni-sat, in prelungirea strazii Pictor Panaiteanu.

Solicitant: COTOARA BOGDAN PETRU ( cerere nr. 15942/02.05.2011 )

Documentatia cu principalele reglementari urbanistice din zona pot fi consultate  la sediul Primariei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38, intre orele 9,00 – 14,00.

Observatiile pot fi primite in termen de 25 zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei municipiului Suceava – 12.05.2011, la sediul Primariei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38.

Inchide