Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a proceselor verbale de constatare și declarare a stării de insolvabilitate pentru contribuabilii prevăzuţi în anexa „Procese verbale de constatare și declarare a stării de insolvabilitate emise în anul 2021, pentru debitorii declarați insolvabili cu debite provenind din amenzi contravenționale”
    

Inchide