PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 101 / 05.01.2009  

A N U N Ţ

                Prin art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.899/31.12.2008, Guvernul Romaniei a stabilit ca pana la data de 31 decembrie 2009 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrarii in vigoare a respectivei ordonante de urgenta, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau examen, dar a  caror procedura de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si de subordonare a acestora.

 

                In aplicarea prevederilor art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.223/2008, Primaria municipiului Suceava anunta anularea concursului de recrutare  organizat pentru ocuparea a  15 functii publice vacante  de executie de agent comunitar din cadrul Politiei Comunitare a municipiului Suceava a caror probe de concurs urmau a se defasura in intervulul 13 – 20 ianuarie 2009. 

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide