Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 04.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate debutant şi laborant, tr.II în cadrul  Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ şi Compartimentul control alimente de origine animală

Inchide