PROCES VERBAL DE AFIŞAJ

 

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Municipiul Suceava prin primar Ion Lungu cu sediul în municipiul Suceava, strada B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „PARC FOTOVOLTAIC” - autorizație de construire pentru obiectivul de investiții „Parc fotovoltaic” și organizare de șantier; lucrări de branșamente la rețelele tehnico-edilitare”, propus a fi amplasat în orașul/comuna Salcea/Ipotești, județul Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava str. Bistriței nr. 1A și la sediul Primăriei Suceava în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Inchide