ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava, în baza art.VII din OUG nr.115/2023 – alin.(2) lit. a) și art.VII alin.(7)/XI/XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.

Funcția publică scoasă la concurs:

Șef serviciu al Serviciului control din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

02.07.2024, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Suceava – B-dul  1 Mai nr.5A

Perioada de depunere a dosarelor 30.05.2024 -18.06.2024

 

Barem

Inchide