Primăria municipiului Suceava organizează la data de 4 iulie 2024 examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi, pentru care îndrumătorul desemnat al perioadei de debut a întocmit raport de evaluare.
  Examenul de promovare a personalului contractual, va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe de interviu, față în față cu comisia de examinare, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant întocmit de către acesta la expirarea perioadei de debut.
  Dosarul de înscriere, constând din formularul de înscriere completat, se depune de către candidat, la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 19.06.2024 – 26.06.2024.
  Examenul de promovare - proba de interviu se va desfășura în data de 04.07.2024 la sediul Primăriei municipiului Suceava, începând cu ora 10:00.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252. 

Inchide