Primăria municipiului Suceava organizează în data de 17.03.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, respectiv consilier, pentru titularii posturilor de inspector de specialitate debutant din cadrul Biroului gestionare activități parcări auto - Direcția Administrația Piețelor, respectiv consilier debutant din cadrul Serviciului asociații de proprietari – Direcția de Ecologizare.
  Examenul de promovare a personalului contractual va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidați a unei probe scrise, cu subiecte stabilite de comisia de examinare.
  Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:
    - 08.03.2023, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
    - proba scrisă se va desfășura în data de 17.03.2023, ora 10:00.
    - dosarul de înscriere la examen va conține formularul de înscriere completat.
  Bibliografia și tematica sunt anexate prezentului anunţ.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.
 

Inchide