Primăria municipiului Suceava organizează în data de 08.05.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în funcția de asistent medical, pentru titularii posturilor de asistent medical debutant din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală, Serviciul programe sociale, sănătate, educație – Direcția de Asistență Socială.
  Examenul de promovare a personalului contractual va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidați a unei probe scrise, cu subiecte stabilite de comisia de examinare.
  Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:
    - 28.04.2023, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
    - proba scrisă se va desfășura în data de 08.05.2023, ora 10:00.
  Dosarul de înscriere la examen va conține formularul de înscriere completat.
  Bibliografia și tematica sunt anexate prezentului anunţ.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.
 

Inchide