PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru „Elaborare PUZ cu Regulament de Urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cladire de birouri cu destinatia de spatii comerciale si prestari servicii, locuri parcare”, pe teren in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 32362, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii.
    Inițiator Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie Si Cojocariu Veronica.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 21.11.2022 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.          
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide