REFERAT


    În vederea îndeplinirii procedurii de informare şi consultare a publicului conform  Ordinului 2701/30.12.2010 şi a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 229/30.09.2020, vă rugăm să aprobaţi publicarea următorului anunţ pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava:
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cartier de locuinte colective cu regim mic de inaltime, sistematizare verticala, locuri de parcare, spatii verzi amenajate, loc de joaca pentru copii, racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 5365mp,suprafata identica cu parcela cadastrala notata cu nr. 51549, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Aleea Dumbravii, inițiator Gontaru Nicolai.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 15.09.2022  la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.  
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
    

     

Inchide