PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru Elaborare plan urbanistic zonal cu in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire ansamblu cu functiuni mixte: comercial, servicii, alimentatie publica, parcari, accese, amenajari exterioare, sistematizare verticala, parcare supraterana multietajata, refunctionalizare cladiri existente, pe teren proprietate privată în suprafață de 176232 mp,

Inchide