PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire corp administrativ, corp cazare bătrâni, corp restaurant, spații depozitare, plaformă aprovizionare, corp dispensar, biserică, camera mortuară și clopotniță, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 17303 mp, identic cu parcela cadastrală nr.58367, situat în intravilanul municipiului pe str. Cuza Vodă, nr. 15, inițiator Fundația umanitară “CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava. 
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 20.02.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice
 

Inchide