PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare a PUZ și RU aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe str. Bazelor, nr. 1.  
    Inițiator S.C. TRUTZI S.R.L.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 21.11.2022 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.          
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide