PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru „P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE zona strazii Stefan Tomsa”, pe teren proprietatea municipiului Suceava în suprafață de 4512 mp,  situat pe str. Stefan Tomsa, situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator Municipiul Suceava.
    Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
      Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 25.11.2021 – 20.12.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Inchide