PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic Zonal pentru construire cladire de birouri cu destinatia de spatii comerciale si prestari servicii, locuri de parcare, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 32362, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Calea Unirii, F.N., inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie Si Cojocariu Veronica.
      Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
      Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 20.11.2023 – 29.12.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro   
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Inchide