PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, C.F. 43694 identic cu parcela cadastrala notata cu nr. 43694, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Bazelor, nr. 1.
      Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
     Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 29.08.2023 – 22.09.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro   
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Inchide