Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate, pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate a Statului Roman – domeniul public dat în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, în suprafață de 1440mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57570, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, inițiator UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” Suceava.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 31.05.2024 – 24.06.2024 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.

Inchide