MUNICIPIULUI SUCEAVA prin Direcția de Fonduri Europene din mun.Suceava, str. Bulevardul 1 Mai, nr.5A, județul Suceava ANUNȚĂ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obținerea autorizației de construire pentru proiectul „Pădure urbană-Dealul Mănăstirii” propus a fi amplasat în mun.Suceava, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.16, jud. Suceava.

       Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A în zilele de luni-joi, între orele 8-15 și vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termne de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Inchide